PEPERIKSAAN & PENILAIAN

LATAR BELAKANG

Unit ini ditubuhkan untuk menguruskan sistem peperiksaan dan penilaian pelajar guru yang sedang menjalani latihan perguruan atau mengikuti kursus di institut ini. Unit ini juga mengurus dan mentadbir proses peperiksaan dan penilaian bagi menentukan seseorang pelajar guru boleh dianugerahkan sijil / ijazah sarjana muda perguruan / diploma perguruan selepas mereka tamat pengajian atau pun kursus.  Selain itu unit peperiksaan dan penilaian juga menyimpan segala data dan maklumat mengenai prestasi akademik serta kegiatan kokurikulum bagi setiap pelajar guru / peserta kursus sepanjang tempoh latihannya.

OBJEKTIF :

  • Menentukan pelajar guru dinilai melalui proses yang adil dan sah.

  • Memastikan pelajar guru sentiasa mendapat maklumat yang tepat mengenai prestasi akademik masing-masing agar mereka dapat memperbaiki pencapaian mereka dari semasa ke semasa.

  • Menentukan penilaian dijalankan melalui pelbagai kaedah penilaian yang ditentukan dari semasa ke semasa.

  • Tidak membocorkan sebarang rahsia seperti yang diarahkan dan berpegang teguh kepada konsep sulit selaras dengan akta akta rahsia rasmi kerajaan.

  • Menjamin kredibiliti, kesahan dan kebolehpercayaan sistem peperiksaan dan penilaian pendidikan guru. Memastikan proses penggubalan kertas soalan dan peraturan memberi markah (pmm) dilaksanakan secara teratur dan terkawal dengan menepati format dan jadual spefikasi ujian (jsu) serta mengikut prosedur yang ditetapkan.

  • Memastikan proses penilaian kerja kursus dan taksiran dijalankan secara teratur dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

  • Memberi panduan dalam perancangan dan pentadbiran peperiksaan, penyediaan, pemprosesan dan pengesahan keputusan peperiksaan dan penilaian secara teratur dan sistematik berdasarkan manual prosedur proses peperiksaan pelajar guru dan perintah lembaga peperiksaan pendidikan guru.

  • Memastikan proses pemeriksaan skrip jawapan peperiksaan bertulis dijalankan secara tekal dan terkawal mengikut panduan moderasi.

  • Memastikan proses penyediaan analisis item dan bank item serta analisis keputusan peperiksaan dijalankan secara sistematik dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.


ORGANISASI


HJ. KHALID BIN AHMAD
Pengarah


HJH. SURIAH BT ABD MANAF
Timbalan Pengarah

ISHAK BIN AYUB
Ketua Unit


MOHD HAZLIE BIN MUHAMAD
Pegawai Pengurusan

 


NURULIZZAH BINTI ABU BAKAR
Pegawai Pengurusan

NOORHAFIZAH BINTI MOHAMED MAZLAN
Pembantu Am Pejabat

ALAMAT/TELEFON

Unit Peperiksaan dan Penilaian
IPG Kampus Pulau Pinang
Bukit Coombe
11700 Gelugor Pulau Pinang
604-6603128
Laman Sesawang : http://www.i4p.edu.my/upp
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.